Giải thưởng

EN|VN

Giải thưởng

Tại INAX, chúng tôi tiêp tục phấn đấu không ngừng để dành những giải thưởng về thiết kế, sáng tạo. Những sản phẩm từ INAX được tin tưởng và lựa chọn không chỉ ở Nhật Bản mà trên toàn thế giới. Những giải thưởng từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tôi là cơ sở quan trọng nhất để nhận được sự đồng hành và gắn bó của khách hàng trong suốt thời gian qua.

 

Tin tức khác

Lịch sử

Tin tức

24/04/2018

Nhà máy

Tin tức

24/04/2018

Sứ mệnh

Tin tức

24/04/2018

Trụ cột thương hiệu

Tin tức

24/04/2018