Nhà máy

EN|VN

Nhà máy

  • Thành lập năm 2007 
  • Từ 1/2015 trở thành chi nhánh công ty TNHH Lixil Việt Nam tại Vũng Tàu
  • Vị trí : KCN Mỹ Xuân A, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

GIẤY CHỨNG NHẬN

Tin tức khác

Lịch sử

Tin tức

24/04/2018

Sứ mệnh

Tin tức

24/04/2018

Trụ cột thương hiệu

Tin tức

24/04/2018

Giải thưởng

Tin tức

24/04/2018