Sản phẩm

EN|VN

CELAVIO K

Sự phối hợp giữa cả ba kiểu gạch sẽ khiến Celavio K có khả năng biến hoá một cách kỳ lạ và thú vị 

1,800,000 VNĐ/m2

Giá đã bao gồm keo dán gạch

Thông tin kỹ thuật:

HAL - 25B/CKS-1

Kích thước vỉ:

Kích thước viên:

Bề dày gạch:

Số lượng trên vỉ:

Vỉ/m2:

Vỉ/thùng:

300mm x 300mm

147mm x 22mm

8mm

24 viên/vỉ

10.9 vỉ/m2

 

HAL - 25B/CKS-2

Kích thước vỉ:

Kích thước viên:

Bề dày gạch:

Số lượng trên vỉ:

Vỉ/m2:

Vỉ/thùng:

300mm x 300mm

147mm x 22mm

8mm

24 viên/vỉ

10.9 vỉ/m2

 

HAL - 25B/CKS-3

Kích thước vỉ:

Kích thước viên:

Bề dày gạch:

Số lượng trên vỉ:

Vỉ/m2:

Vỉ/thùng:

300mm x 300mm

147mm x 22mm

8mm

24 viên/vỉ

10.9 vỉ/m2

 

HAL - 25B/CKS-4

Kích thước vỉ:

Kích thước viên:

Bề dày gạch:

Số lượng trên vỉ:

Vỉ/m2:

Vỉ/thùng:

300mm x 300mm

147mm x 22mm

8mm

24 viên/vỉ

10.9 vỉ/m2

 

Tính năng

Công Nghệ

- Chất màu được phối trộn bên trong toàn bộ sản phẩm.

- Khả năng chống tia tử ngoại cao

- Khả năng chống thấm cao

- Khả năng chống hóa chất cao