Sản phẩm

EN|VN

ECOCARAT VELE

3,900,000 VNĐ /m2

Sản phẩm và keo dán gạch được nhập khẩu từ Nhật Bản

Thông tin kỹ thuật:

ECO-30NET/WE1NN (WHITE) (SP1)*

Kích thước vỉ:

Kích thước viên:

Bề dày gạch:

Số lượng trên vỉ:

Vỉ/m2:

Vỉ/thùng:

303mm x 303mm

30.3mm x 30.3mm

4.5mm ~ 8.5mm

100 viên/vỉ

11.3 vỉ/m2

11 vỉ/thùng

ECO-30NET/WE2NN (IVORY) (RO1)*

Kích thước vỉ:

Kích thước viên:

Bề dày gạch:

Số lượng trên vỉ:

Vỉ/m2:

Vỉ/thùng:

303mm x 303mm

30.3mm x 30.3mm

4.5mm ~ 8.5mm

100 viên/vỉ

11.3 vỉ/m2

11 vỉ/thùng

ECO-30NET/WE3NN (BEIGE) (N2)*

Kích thước vỉ:

Kích thước viên:

Bề dày gạch:

Số lượng trên vỉ:

Vỉ/m2:

Vỉ/thùng:

303mm x 303mm

30.3mm 30.3mm

4.5mm ~ 8.5mm

100 viên/vỉ

11.3 vỉ/m2

11 vỉ/thùng

ECO-30NET/WE4NN (GRAY( (TK3)*

Kích thước vỉ:

Kích thước viên:

Bề dày gạch:

Số lượng trên vỉ:

Vỉ/m2:

Vỉ/thùng:

303mm x 303mm

30.3mm 30.3mm

4.5mm ~ 8.5mm

100 viên/vỉ

11.3 vỉ/m2

11 vỉ/thùng

Tính năng

Công Nghệ

Công nghệ ECOCARAT

ECOCARAT được làm từ chất liệu đặc biệt là các loại khoáng chất bao gồm hàng triệu vi hạt nhỏ tạo nên rất nhiều mô xốp rỗng. Các mô xốp này giúp

- Cân bằng độ ẩm

- Loại bỏ mùi hôi trong nhà

- Giảm thiểu các chất có hại