Sản phẩm

EN|VN

I-Concept SLIT

Sự phối hợp giữa cả 2 kiểu gạch sẽ khiến SLIT có khả năng biến hóa một cách kỳ lạ và thú vị

1,134,000 VNĐ/m2

Giá đã bao gồm keo dán gạch

Thông tin kỹ thuật:

INAX-40B/SLT-1

Kích thước vỉ:

Kích thước viên:

Bề dày gạch:

Số lượng trên vỉ:

Vỉ/m2:

Vỉ/thùng:

338mm x 258mm

235mm x 40mm

8mm & 13mm

6 viên/vỉ

16.34 vỉ /m2

12 vỉ /thùng

INAX-40B/SLT-2

Kích thước vỉ:

Kích thước viên:

Bề dày gạch:

Số lượng trên vỉ:

Vỉ/m2:

Vỉ/thùng:

338mm x 258mm

235mm x 40mm

8mm & 13mm

6 viên/vỉ

16.34 vỉ /m2

12 vỉ /thùng

INAX-40B/SLT-3

Kích thước vỉ:

Kích thước viên:

Bề dày gạch:

Số lượng trên vỉ:

Vỉ/m2:

Vỉ/thùng:

338mm x 258mm

235mm x 40mm

8mm & 13mm

6 viên/vỉ

16.34 vỉ /m2

12 vỉ /thùng

INAX-40B/SLT-4

Kích thước vỉ:

Kích thước viên:

Bề dày gạch:

Số lượng trên vỉ:

Vỉ/m2:

Vỉ/thùng:

338mm x 258mm

235mm x 40mm

8mm & 13mm

6 viên/vỉ

16.34 vỉ /m2

12 vỉ /thùng

Tính năng