Sản phẩm

EN|VN

INAX-145FR/MMB

Sự kết hợp tinh tế kích thước hình dạng cho không gian kiến trúc 

690,000 VNĐ /m2

Đã bao gồm vật liệu thi công/ Sản xuất theo đơn đặt hàng

Thông tin kỹ thuật:

INAX-145FR/MMB-2

Kích thước vỉ:

Kích thước viên:

Bề dày gạch:

Số lượng trên vỉ:

Vỉ/m2:

Vỉ/thùng:

350mm x 300mm

145mm x 45mm

7mm

16 viên/vỉ

11.5 vỉ/m2

22 vỉ/thùng

INAX-145FR/MMB-3

Kích thước vỉ:

Kích thước viên:

Bề dày gạch:

Số lượng trên vỉ:

Vỉ/m2:

Vỉ/thùng:

350mm x 300mm

145mm x 45mm

7mm

16 viên/vỉ

11.5 vỉ/m2

22 vỉ/thùng

INAX-145FR/MMB-4

Kích thước vỉ:

Kích thước viên:

Bề dày gạch:

Số lượng trên vỉ:

Vỉ/m2:

Vỉ/thùng:

350mm x 300mm

145mm x 45mm

7mm

16 viên/vỉ

11.5 vỉ/m2

22 vỉ/thùng

INAX-145FR/MMB-5

Kích thước vỉ:

Kích thước viên:

Bề dày gạch:

Số lượng trên vỉ:

Vỉ/m2:

Vỉ/thùng:

350mm x 300mm

145mm x 45mm

7mm

16 viên/vỉ

11.5 vỉ/m2

22 vỉ/thùng

INAX-145FR/MMB-6

Kích thước vỉ:

Kích thước viên:

Bề dày gạch:

Số lượng trên vỉ:

Vỉ/m2:

Vỉ/thùng:

350mm x 300mm

145mm x 45mm

7mm

16 viên/vỉ

11.5 vỉ/m2

22 vỉ/thùng

Tính năng