Sản phẩm

EN|VN

LASCAVE

Thiết kề này như một sự tuyên ngôn về năng động với sự kết hợp của các lỗ hổng, độ nghiêng và các vết lõm 

4,094,000 VNĐ /m2

Sản phẩm và keo dán gạch được nhập khẩu từ Nhật Bản

Thông tin kỹ thuật:

HAL-75H/RSC-1

Kích thước vỉ:

Kích thước viên:

Bề dày gạch:

Số lượng trên vỉ:

Vỉ/m2:

Vỉ/thùng:

300mm x 300mm

72mm x 72mm

8mm & 6mm

16 viên/vỉ

11.5 vỉ/m2

8 vỉ/thùng

HAL-75H/RSC-2

Kích thước vỉ:

Kích thước viên:

Bề dày gạch:

Số lượng trên vỉ:

Vỉ/m2:

Vỉ/thùng:

300mm x 300mm

72mm x 72mm

8mm & 6mm

16 viên/vỉ

11.5 vỉ/m2

8 vỉ/thùng

HAL-75H/RSC-5

Kích thước vỉ:

Kích thước viên:

Bề dày gạch:

Số lượng trên vỉ:

Vỉ/m2:

Vỉ/thùng:

300mm x 300mm

72mm x 72mm

8mm & 6mm

16 viên/vỉ

11.5 vỉ/m2

8 vỉ/thùng

Tính năng

Công Nghệ

- Chất màu được phối trộn bên trong toàn bộ sản phẩm.

- Khả năng chống tia tử ngoại cao

- Khả năng chống thấm cao

- Khả năng chống hóa chất cao

- Dễ vệ sinh