Sản phẩm

EN|VN

New I-Concept CERABORDER

Dòng gạch mới từ INAX, lấy cảm hứng từ những viên sỏi cát trong khu vườn Nhật Bản

990,000 VNĐ/m2

Giá đã bao gồm keo dán gạch

Thông tin kỹ thuật:

INAX-20B/CRB-1

Kích thước vỉ:

Kích thước viên:

Bề dày gạch:

Số lượng trên vỉ:

Vỉ/m2:

Vỉ/thùng:

276 mm x 296 mm

145 mm x 20 mm

7.5 mm

24

12.2

20

INAX-20B/CRB-2

Kích thước vỉ:

Kích thước viên:

Bề dày gạch:

Số lượng trên vỉ:

Vỉ/m2:

Vỉ/thùng:

276 mm x 296 mm

145 mm x 20 mm

7.5 mm

24

12.2

20

INAX-20B/CRB-3

Kích thước vỉ:

Kích thước viên:

Bề dày gạch:

Số lượng trên vỉ:

Vỉ/m2:

Vỉ/thùng:

276 mm x 296 mm

145 mm x 20 mm

7.5 mm

24

12.2

20

INAX-20B/CRB-4

Kích thước vỉ:

Kích thước viên:

Bề dày gạch:

Số lượng trên vỉ:

Vỉ/m2:

Vỉ/thùng:

276 mm x 296 mm

145 mm x 20 mm

7.5 mm

24

12.2

20

INAX-20B/CRB-5

Kích thước vỉ:

Kích thước viên:

Bề dày gạch:

Số lượng trên vỉ:

Vỉ/m2:

Vỉ/thùng:

276 mm x 296 mm

145 mm x 20 mm

7.5 mm

24

12.2

20

INAX-20B/CRB-6

Kích thước vỉ:

Kích thước viên:

Bề dày gạch:

Số lượng trên vỉ:

Vỉ/m2:

Vỉ/thùng:

276 mm x 296 mm

145 mm x 20 mm

7.5 mm

24

12.2

20

Tính năng