Sản phẩm

EN|VN

New I-Concept Trape

3 kiểu gạch dáng que gồ ghề phối hợp độc đáo tạo dấu ấn đặc biệt cho công trình

1,995,000 VNĐ/m2

Giá đã bao gồm keo dán gạch

Thông tin kỹ thuật:

INAX-3040B/TRP-1

Kích thước vỉ:

Kích thước viên:

Bề dày gạch:

Số lượng trên vỉ:

Vỉ/m2:

Vỉ/thùng:

338mm x 206mm

235mm x 40mm

8mm & 13mm

6 viên/vỉ

20.4 vỉ/m2

12 vỉ /thùng

INAX-3040B/TRP-2

Kích thước vỉ:

Kích thước viên:

Bề dày gạch:

Số lượng trên vỉ:

Vỉ/m2:

Vỉ/thùng:

338mm x 206mm

235mm x 40mm

8mm & 13mm

6 viên/vỉ

20.4 vỉ/m2

12 vỉ /thùng

INAX-3040B/TRP-3

Kích thước vỉ:

Kích thước viên:

Bề dày gạch:

Số lượng trên vỉ:

Vỉ/m2:

Vỉ/thùng:

338mm x 206mm

235mm x 40mm

8mm & 13mm

6 viên/vỉ

20.4 vỉ/m2

12 vỉ /thùng

INAX-3040B/TRP-4

Kích thước vỉ:

Kích thước viên:

Bề dày gạch:

Số lượng trên vỉ:

Vỉ/m2:

Vỉ/thùng:

338mm x 206mm

235mm x 40mm

8mm & 13mm

6 viên/vỉ1

20.4 vỉ/m2

12 vỉ /thùng

Tính năng