Sản phẩm

EN|VN

POOL TILE - INAX - 1025/POL

1,200,000 VNĐ/m2

Gạch được sản xuất theo đơn đặt hàng

Thông tin kỹ thuật:

INAX-1025/POL-B1,B2,B3

Kích thước vỉ:

Kích thước viên:

Bề dày gạch:

Số lượng trên vỉ:

Vỉ/m2:

Vỉ/thùng:

300mm x 300mm

22.5mm x 22.5mm

7mm

144 viên/vỉ

11.2 vỉ/m2

22 vỉ/thùng

INAX-1025/POL-G1,G2,G3

Kích thước vỉ:

Kích thước viên:

Bề dày gạch:

Số lượng trên vỉ:

Vỉ/m2:

Vỉ/thùng:

300mm x 300mm

22.5mm x 22.5mm

7mm

144 viên/vỉ

11.2 vỉ/m2

22 vỉ/thùng

Tính năng

Công Nghệ

- Công nghệ chân gạch đuôi cá

- Công nghệ gạch góc

- Khả năng chống tia tử ngoại cao

- Khả năng chống thấm cao

- Khả năng chống hóa chất cao

- Dễ vệ sinh