Sản phẩm

EN|VN

POOL TILE - INAX - 97/POL

1,100,000 VNĐ/m2

Gạch được sản xuất theo đơn đặt hàng

Thông tin kỹ thuật:

INAX-97/POL-B1, B2, B3

Kích thước vỉ:

Kích thước viên:

Bề dày gạch:

Số lượng trên vỉ:

Vỉ/m2:

Vỉ/thùng:

300mm x 300mm

97mm x 97mm

7mm

9 viên /vỉ

11.2 vỉ/m2

22 vỉ/thùng

INAX-97/POL-G1,G2,G3

Kích thước vỉ:

Kích thước viên:

Bề dày gạch:

Số lượng trên vỉ:

Vỉ/m2:

Vỉ/thùng:

300mm x 300mm

97mm x 97mm

7mm

9 viên /vỉ

11.2 vỉ/m2

22 vỉ/thùng

Tính năng

Công Nghệ

- Công nghệ chân gạch đuôi cá

- Công nghệ gạch góc

- Khả năng chống tia tử ngoại cao

- Khả năng chống thấm cao

- Khả năng chống hóa chất cao

- Dễ vệ sinh