Công nghệ chân gạch (đuôi cá) của inax

EN|VN

Công nghệ chân gạch (đuôi cá) của inax

Công Nghệ

09/04/2018

Chân gạch dạng hình đuôi cá ngăn ngừa tình trạng gạch rơi, độ bám dính giữa chân gạch và lớp áo tường rất chắc. Được sản xuất theo công nghệ JIS ( Japanese Industrial Standards).

Công nghệ khác

Công nghệ gạch góc

Công Nghệ

09/04/2018

Công nghệ luster

Công Nghệ

09/04/2018

Công nghệ Microguard

Công Nghệ

09/04/2018

Công nghệ ECOCARAT

Công Nghệ

09/04/2018

Giải pháp gạch hồ bơi

Công Nghệ

13/04/2018