Công nghệ Microguard

EN|VN

Công nghệ Microguard

Công Nghệ

09/04/2018

Công nghệ MICROGUARD ngăn chặn vết ố màu

Công nghệ MICROGUARD tạo ra một lớp các phân tử nước phủ trên bề mặt gạch, ngăn chặn các vết bẩn lên trên bề mặt gạch.

Với công nghệ MICROGUARD, bụi bẩn sẽ dễ dàng bị cuốn trôi theo nước mưa

Công nghệ khác

Công nghệ chân gạch (đuôi cá) của inax

Công Nghệ

09/04/2018

Công nghệ gạch góc

Công Nghệ

09/04/2018

Công nghệ luster

Công Nghệ

09/04/2018

Công nghệ ECOCARAT

Công Nghệ

09/04/2018

Giải pháp gạch hồ bơi

Công Nghệ

13/04/2018