Công nghệ MICROGUARD

Ngày đăng: 29:02 Jun 21, 2016

Công nghệ MICROGUARD ngăn chặn vết ố màu

Công nghệ MICROGUARD tạo ra một lớp các phân tử nước phủ trên bề mặt gạch, ngăn chặn các vết bẩn lên trên bề mặt gạch.

Với công nghệ MICROGUARD, bụi bẩn sẽ dễ dàng bị cuốn trôi theo nước mưa